FE POIS

FE POIS

FE POIS


W dniu 01.08.2018 został ogłoszony przetarg na wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH  200002 Narwiańskie Bagna w 2018. Komplet dokumentacji przetargowej znajduje

...