FE POIS

FE POIS

FE POIS

W dniu 01.08.2018 został ogłoszony przetarg na wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH  200002 Narwiańskie Bagna w 2018. Komplet dokumentacji przetargowej znajduje się na stronie internetowej www.npn.pl pod poniższym linkiem: http://bip.npn.pl/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-zabiegow-ochronnych-w-ladowych-siedliskach-w-obszarze-natura-20